Pháp Luật

Tính hưởng thâm niên vượt khung khi giải quyết chế độ nghỉ hưu

Hưởng thâm niên vượt khung khi nghỉ hưu

chúng mình mời các bạn cùng theo dõi bài viết Tính hưởng thâm niên vượt khung khi giải quyết chế độ nghỉ hưu.

Thời gian đóng bảo hiểm quá dài khiến cho người lao động dễ sinh chán nản và không mấy mặn mà với chế độ lương hưu sẽ được hưởng. Để được hưởng lương hưu người lao động phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm? Tính hưởng thâm niên vượt khung khi giải quyết chế độ nghỉ hưu như nào? chúng mình mời các bạn cùng theo dõi nội dung bài viết để nắm được những quy định về hưởng thâm niên vượt khung khi nghỉ hưu.

Bạn đọc hỏi: Hiện, đơn vị tôi đang giải quyết thủ tục nghỉ hưu cho người lao động. Vào tháng 5.2011, người lao động có nghỉ ốm 22 ngày và đã được Bảo hiểm xã hội chi trả quyền lợi. Thời điểm đó, đơn vị đã thực hiện báo giảm bảo hiểm cho người lao động.

Bạn đang xem: Tính hưởng thâm niên vượt khung khi giải quyết chế độ nghỉ hưu

Ngày 1.3.2012, đơn vị tôi có thực hiện nâng thâm niên vượt khung cho người lao động theo quy định và vẫn tính thời gian nghỉ ốm trên vào thời gian nâng thâm niên vượt khung.

Tuy nhiên, đến nay, cơ quan bảo hiểm xã hội có trả lời không giải quyết được thủ tục nghỉ hưu do thời gian tính hưởng thâm niên vượt khung chưa đúng, đề nghị đơn vị làm lại quyết định nâng thâm niên vượt khung lùi 1 tháng từ năm 2012 đến nay. Mong được tư vấn đề vấn đề này?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, căn cứ Tiết b Điểm 1.2 Khoản 1 Mục II Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 5.1.2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên: “Thời gian cán bộ, công chức, viên chức nghỉ ốm, điều trị, điều dưỡng ở trong nước và ở nước ngoài cộng dồn từ 6 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc lương)”.

Căn cứ điểm 1.2 Khoản 1 Mục II Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 5.1.2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định: “Các trường hợp được tính và không được tính vào thời gian để xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được xác định như các trường hợp được tính và không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên quy định tại điểm 1.2 và điểm 1.3 Mục II Thông tư số 03/2005/TTBNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức”.

Vì vậy, thời gian nghỉ ốm của bạn đọc được tính vào thời gian để xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button