Hỏi Đáp

Quy định về tinh giản biên chế đối với giáo viên tiểu học mới nhất

Quy định về tinh giản biên chế đối với giáo viên tiểu học. Tinh giản biên chế đang là chính sách được thực hiện trong bộ máy nhà nước và các cơ sở “công” trong những năm gần đây. Việc tinh giản biên chế đối với giáo viên nói chung và giáo viên tiểu học nói riêng được quy định thế nào? Cùng share-data.top.vn tìm hiểu nhé.

1. Chế độ tinh giản biên chế mới nhất với giáo viên tiểu học

Giáo viên trong đó có giáo viên tiểu học sẽ thuộc diện tinh giản biên chế nếu thuộc 1 trong các đối tượng tinh giản biên chế sau theo Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP, Khoản 1 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button