Pháp Luật

Mức lương hưu và cách tính tuổi nghỉ hưu năm 2022 khác gì so với năm 2021?

Mức lương hưu và cách tính tuổi nghỉ hưu

chúng mình mời các bạn cùng tìm hiểu bài viết Mức lương hưu và cách tính tuổi nghỉ hưu năm 2022 khác gì so với năm 2021?

  • Tăng tuổi nghỉ hưu trong năm 2022
  • Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi khi bị mất sức lao động 61%

Mức lương hưu và cách tính tuổi nghỉ hưu năm 2022 khác gì so với năm 2021? Tuổi nghỉ hưu trong năm 2022 của người lao động nam nữ có gì khác? Mức lương hưu năm 2022 được tính như nào? Năm 2022, người lao động trong điều kiện lao động bình thường thì tuổi nghỉ hưu là đủ 60 tuổi 6 tháng đối với lao động nam, đủ 55 tuổi 8 tháng đối với lao động nữ.

Bạn đọc Ngọc Hằng hỏi: Theo tôi dự tính thì đến năm 2022 là tôi sẽ đến tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, tôi nghe nói tuổi nghỉ hưu của năm 2021 sẽ khác với năm 2022.

Bạn đang xem: Mức lương hưu và cách tính tuổi nghỉ hưu năm 2022 khác gì so với năm 2021?

Vậy tuổi nghỉ hưu năm 2022 sẽ có thay đổi khác như thế nào so với năm 2021?. Ngoài ra, mức lương hưu năm 2022 được tính ra sao?

Trả lời

Bảo hiểm Xã hội TP.HCM trả lời: Căn cứ khoản 2, khoản 3 và khoản 4 điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019 thì tuổi nghỉ hưu của người lao động (NLĐ) năm 2022 được áp dụng như sau:

NLĐ trong điều kiện lao động bình thường thì tuổi nghỉ hưu là đủ 60 tuổi 6 tháng đối với lao động nam (hiện nay là đủ 60 tuổi 3 tháng), đủ 55 tuổi 8 tháng đối với lao động nữ (hiện nay là đủ 55 tuổi 4 tháng).

Đối với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đối với NLĐ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Về mức lương hưu: Căn cứ khoản 2 điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, mức lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu từ năm 2022 được áp dụng như sau:

Mức lương hưu hằng tháng của lao động nam đủ điều kiện quy định tại điều 54 của Luật BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo BHXH và tương ứng với 20 năm đóng BHXH (hiện nay là 19 năm đóng BHXH).

Mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ đủ điều kiện quy định tại điều 54 của Luật BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với 15 năm đóng BHXH.

Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì mức lương hưu của NLĐ được tính thêm 2%, và mức tối đa bằng 75%.

Như vậy, NLĐ nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường thì tuổi nghỉ hưu năm 2022 sẽ tăng hơn 2021. Cụ thể, lao động nam tăng lên ba tháng, với lao động nữ tăng lên bốn tháng so với năm 2021.

Mức lương hưu năm 2022 được tính dựa theo thời gian mà người lao động tham gia BHXH. Cụ thể là bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo BHXH và tương ứng với 20 năm đóng BHXH đối với lao động nam; bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì mức lương hưu của NLĐ được tính thêm 2%, và mức tối đa bằng 75%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button