Biểu Mẫu

Mẫu số 02/QTDA: Danh mục các văn bản pháp lý, hợp đồng xây dựng

Mẫu danh mục các văn bản pháp lý, hợp đồng xây dựng

Mẫu số 02/QTDA: Danh mục các văn bản pháp lý, hợp đồng xây dựng là mẫu bản danh mục ghi chép các văn bản pháp lý và hợp đồng xây dựng. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước. Mời các bạn tham khảo.

  • Mẫu đơn xin việc ngành Kỹ sư xây dựng
  • Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo

1. Danh mục các văn bản pháp lý, hợp đồng xây dựng theo Thông tư 10/2020/TT-BTC

Mẫu số: 02/QTDA

Bạn đang xem: Mẫu số 02/QTDA: Danh mục các văn bản pháp lý, hợp đồng xây dựng

CHỦ ĐẦU TƯ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ, HỢP ĐỒNG

STT

Tên văn bản

Ký hiệu; ngày tháng năm ban hành

Cơ quan ban hành

Giá trị được duyệt (nếu có)

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

I

1

2

3

Các văn bản pháp lý

II

1

2

3

Hợp đồng

III

Kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước, kiểm tra, kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật (Trường hợp không có thì phải ghi rõ là không có)

1

2

3


NGƯI LP BIU
(Ký, ghi rõ họ tên)

…….., ngày… tháng…. năm….
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

2. Danh mục các văn bản pháp lý, hợp đồng xây dựng theo Thông tư 64/2018/TT-BTC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính)

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ, HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

STT

Tên văn bản

Ký hiệu; ngày tháng năm ban hành

Cơ quan ban hành

Tổng giá trị được duyệt (nếu có)

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

I

Các văn bản pháp lý

1

2

3

II

Hợp đồng xây dựng

1

2

3

III

Kết luận của các cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, kiểm tra, kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật

1

(Trường hợp không có thì phải ghi rõ là không có)

2

3

…….., ngày… tháng… năm….

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng – nhà đất của mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button