Hỏi Đáp

Mã ngạch viên chức kế toán năm 2022

Mã ngạch viên chức kế toán năm 2022. Trong bài viết dưới đây, share-data.top xin gửi đến bạn đọc bảng tổng hợp mã ngạch viên chức kế toán và các hạng chức danh nghề nghiệp kế toán mới nhất năm 2022. Mời các bạn cùng tham khảo.

Tổng hợp các hạng chức danh nghề nghiệp kế toán

1. Kế toán là công chức hay viên chức?

Trường hợp 1: Căn cứ Điều 7 Thông tư 77/2019/TT-BTC quy định thì kế toán là công chức nhà nước nếu làm các công tác chuyên môn nghiệp vụ tại cơ quan, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

Trường hợp 2: Tại Điều 2 Luật viên chức 2010 thì viên chức được định nghĩa như sau:

Nếu kế toán làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng dài hạn thì trường hợp này kế toán lại là viên chức.

Do đó, kế toán vừa có thể là công chức hoặc viên chức nhà nước, cần phân biệt qua vị trí công tác, đơn vị công tác, mã ngạch kế toán để có thể biết một người là công chức kế toán hay viên chức kế toán.

2. Danh mục mã ngạch viên chức kế toán 2022

Theo quy định Bộ Tài chính tại Thông tư 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 thì năm 2022 chức danh và mã số ngạch công chức, viên chức chuyên ngành kế toán cụ thể như sau:

Chức danh Mã số ngạch viên chức kế toán
Kế toán viên cao cấp 06.029
Kế toán viên chính 06.030
Kế toán viên 06.031
Kế toán viên trung cấp 06.032
Kế toán viên sơ cấp 06.033

3. Bảng lương, bậc lương, mã ngạch kế toán 2022

Lương của viên chức kế toán 2022

Hình ảnh minh họa nhân viên kế toán
Hình ảnh minh họa nhân viên kế toán

Việc xếp lương của công chức, viên chức chuyên ngành kế toán được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 77/2019/TT-BTC như sau:

– Kế toán viên cao cấp được xếp lương theo công chức loại A3 – nhóm A3.2;

– Kế toán viên chính được xếp lương theo công chức loại A2 – nhóm A2.2;

– Kế toán viên được xếp lương theo công chức loại A1;

– Kế toán viên trung cấp được xếp lương theo công chức loại A0.

Mức lương cụ thể của công chức chuyên ngành kế toán được thể hiện qua bảng dưới đây:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Kế toán viên cao cấp

Hệ số lương

5.75

6.11

6.47

6.83

7.19

7.55

Mức lương

8.568

9.104

9.64

10.177

10.713

11.25

Kế toán viên chính

Hệ số lương

4

4.34

4.68

5.02

5.36

5.7

6.04

6.38

Mức lương

5.96

6.467

6.973

7.480

7.986

8.493

9.0

9.506

Kế toán viên

Hệ số lương

2.34

2.67

3

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Mức lương

3.487

3.978

4.47

4.962

5.453

5.945

6.437

6.929

7.42

Kế toán viên trung cấp

Hệ số lương

2.1

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

Mức lương

3.129

3.591

4.053

4.515

4.977

5.439

5.9

6.362

6.824

7.286

4. Mức lương của kế toán là người lao động 2022

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, cụ thể như sau:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button