Biểu Mẫu

Hướng dẫn ghi sổ tổng phụ trách đội

Hướng dẫn ghi sổ tổng phụ trách đội

Bạn là tổng phụ trách đội? Bạn phải làm sổ tổng phụ trách và bạn cần hướng dẫn chi tiết về cách ghi, làm sổ tổng phụ trách? chúng mình.com xin gửi tới bạn đọc bài viết hướng dẫn cách ghi sổ tổng phụ trách đội một cách chi tiết và đầy đủ nhất. Mẫu hướng dẫn đầy đủ, chi tiết về các hoạt động theo tháng, năm, báo cáo theo kỳ và tổng kết năm học…. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết hướng dẫn ghi sổ tổng phụ trách đội tại đây.

Hướng dẫn cách ghi sổ chi đội

Hướng dẫn ghi sổ sao nhi đồng

Bạn đang xem: Hướng dẫn ghi sổ tổng phụ trách đội

Mẫu bìa của sổ tổng phụ trách đội, mời các bạn cùng tham khảo:

SỔ TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

KẾ HOẠCH ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

Năm học 2013 – 2014

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

I – Số lượng

– Tổng số chi đội: 6

– Tổng số đội viên: 125.

Trong đó:

 • Nam: 67.
 • Nữ: 58.
 • Dân tộc:

– Tổng số chi đoàn học sinh: 0.

– Tổng số chi đoàn giáo viên: 0.

– Tổng số đoàn viên là giáo viên: 0.

Trong đó:

 • Nam: 0.
 • Nữ: 0.
 • Dân tộc: 0.

– Số đoàn viên là học sinh: 0.

– Tổng số thanh niên:

Trong đó:

 • Nam:
 • Nữ: 0
 • Dân tộc: 0

II – Chất lượng (Theo đánh giá công tác đội năm học 20…. – 20…..)

1. Số chi đội mạnh: 06 chi đội.

– Gồm những chi đội: 5A; 5B; 5C; 4A; 4B; 4C.

2. Số chi đội còn yếu: 0 chi đội.

Tổng số đội viên đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ:

– Gồm có 107 đội viên.

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG ……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ……………………… ………., ngày….tháng…năm….

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đội và phong trào thiếu nhi

Năm học 20…. – 20….

—–

Căn cứ Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 20… – 20… của Hội đồng Đội Trung ương; Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Nghệ An thứ XVI; Chương trình số 03 ngày 05/09/2013 về Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 20…..-20…. của HĐĐ huyện Anh Sơn; chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2014), 100 năm ngày sinh anh hùng Lý Tự Trọng (20/10/1914 – 20/10/2014) và các ngày lễ lớn của đất nước, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh, Liên đội trường TH Hội Sơn đề ra chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013 – 2014 như sau:

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC:

 1. Tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI về “Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng”, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Liên đội.
 2. Tập trung triển khai thực hiện tốt Chương trình Rèn luyện Đội viên sửa đổi, công tác phụ trách Nhi đồng…
 3. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phụ trách Đội có kỹ năng, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu của công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong thời kỳ mới.

II. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC:

Măng non đất nước

Tiếp bước cha anh

Làm nghìn việc tốt

Xứng cháu Bác Hồ

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

1. Tự hào truyền thống – Tiếp bước cha anh

a. Mục đích: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, lịch sử dân tộc, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, định hướng giá trị, hình thành nhân cách cho thiếu nhi thông qua các phong trào, các cuộc vận động của Đội; tạo môi trường thuận lợi cho thiếu nhi có tâm hồn trong sáng, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

b. Nội dung và giải pháp:

 • Tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi hiểu biết lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh; Phát động trong thiếu nhi phong trào “Em yêu lịch sử Việt Nam”. Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ như phong trào thi đua “Chào mừng chiến thắng Điện Biên Phủ” phấn đấu giành danh hiệu “Chiến sỹ nhỏ Điện Biên – Cháu ngoan Bác Hồ”; “Cuộc hành quân theo bước những người anh hùng”; …phát động trong thiếu nhi hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh anh hùng Lý Tự Trọng.
 • Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Đi tìm địa chỉ đỏ”, “Áo lụa tặng bà”…Hướng dẫn thiếu nhi tích cực tham gia công tác Trần Quốc Toản; nâng cao hiệu quả việc triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” và phong trào “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”.
 • Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền Biển đảo Việt Nam. Phát động phong trào “Em yêu biển đảo Việt Nam” để thiếu nhi toàn Liên đội có những hành động, việc làm cụ thể hướng về Biển đảo như tổ chức Cuộc thi “Trường Sa, Hoàng Sa trong trái tim em” khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam.
 • Tiếp tục hướng dẫn thiếu nhi thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”… Triển khai đồng bộ và có hiệu quả phong trào “Nghìn việc tốt” trong giai đoạn mới phù hợp với từng đối tượng thiếu nhi. Chú trọng việc giáo dục thiếu nhi thông qua hình thức nêu gương, tăng cường tuyên truyền những tấm gương “Người tốt – Việc tốt” trong toàn Liên đội.
 • Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về xây dựng ý thức đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật cho thiếu nhi. Tăng cường triển khai nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt về cảm hóa, giáo dục thiếu nhi chậm tiến, thiếu nhi vi phạm pháp luật.
 • Tăng cường tổ chức các hoạt động bồi dưỡng tâm hồn, thắp sáng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, tác phẩm điện ảnh, âm nhạc đáp ứng yêu cầu, thị hiếu nghệ thuật của các em thiếu nhi nhằm góp phần tạo ra môi trường văn hoá, giúp thiếu nhi hình thành các giá trị nhân cách tốt đẹp. Tổ chức hoạt động sinh hoạt dưới cờ “Mỗi tuần một câu chuyện” để giáo dục, định hướng những giá trị tốt đẹp cho thiếu nhi.

c. Chỉ tiêu:

 • 100% Chi đội, lớp nhi đồng tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng, triển khai có hiệu quả các chương trình chào mừng 100 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
 • 100% Chi đội, lớp nhi đồng triển khai tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển đảo Việt Nam, thực hiện tốt phong trào “Nghìn việc tốt”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”…

2. Luyện rèn tri thức – Vững bước tương lai

a. Mục đích: Xây dựng môi trường học tập tích cực, có phương pháp, chủ động, khoa học; biết chia sẻ, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ; tạo phong trào thi đua sôi nổi nhằm khuyến khích sự sáng tạo; từng bước trang bị cho các em nền tảng tri thức khoa học mới, hiện đại đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi của xã hội; phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập quốc tế.

b. Nội dung và giải pháp:

 • Rèn luyện ý thức, tác phong cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm chỉnh nền nếp học đường. Phát huy tính chủ động, sáng tạo và đề cao vai trò tự học tập, tự rèn luyện, tự tu dưỡng của mỗi đội viên, thiếu nhi trong quá trình học tập và rèn luyện. Định hướng cho thiếu nhi ý thức “Học đều, học đủ, học chăm”, “Học” đi đôi với “Hành”, “Học thực chất – Thi nghiêm túc”, “Vượt khó học tốt”; tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào: “Hoa điểm 10”, “Vở sạch chữ đẹp”, “Rèn nét chữ, luyện nết người”…
 • Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đọc; trang bị các kiến thức, kỹ năng đọc, định hướng, xu hướng đọc lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi. Phát động trong thiếu nhi phong trào quyên góp, ủng hộ sách, vở, đồ dùng học tập cho các bạn thiếu nhi nghèo tại các vùng khó khăn trong huyện và của cả nước.
 • Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; tổ chức cho các em tích cực tham gia cuộc vận động “Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn vượt khó”, “Giúp bạn tới trường – Hướng tới tương lai”; tích cực tham gia phòng chống bạo lực học đường.
 • Phát huy hiệu quả các mô hình: “Bạn giúp bạn”, “Nhóm học tập”, “Đôi bạn cùng tiến”, phân công giúp đỡ các bạn học yếu, các bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên cùng học tốt. Duy trì mô hình hoạt động của các câu lạc bộ học tập: Câu lạc bộ “Toán học”, “Tin học”, “Ngoại ngữ”, “Nhà sử học nhỏ tuổi”, “Nhà khoa học tương lai”…; đa dạng hóa hình thức sinh hoạt của các câu lạc bộ, tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thi, dã ngoại…
 • Khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị những kiến thức về ngoại ngữ, tin học; định hướng cho các em tiếp cận sử dụng Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh thông qua các kênh thông tin, mạng xã hội…; tổ chức tốt các cuộc thi “Sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi”, “Hành trình khoa học”, “Em yêu khoa học”…
 • Sử dụng đúng mục đích và phát huy tốt các quỹ học bổng: “Vì bạn nghèo”, “Thiếu nhi nghèo vượt khó”, “Nuôi heo đất vì bạn nghèo”…; Vận động thiếu nhi tham gia các hoạt động tình nghĩa như: “Ngôi nhà tình bạn”, “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”, “Vì bạn nghèo hiếu học”, “Tấm áo tặng bạn”, “Xe đạp giúp bạn đến trường” … Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, vận động các nguồn lực xã hội giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

c. Chỉ tiêu

 • 100% Chi đội, lớp nhi đồng triển khai tham gia có hiệu quả phong trào “Sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi”
 • 100% Chi đội, lớp nhi đồng triển khai có hiệu quả các cuộc vận động “Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn đến trường – Hướng tới tương lai” và thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm.
 • 100% Chi đội, lớp nhi đồng phối hợp tổ chức tốt ngày hội “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi”

Mời các bạn cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung, thông tin hướng dẫn ghi sổ tổng phụ trách đội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button