Pháp Luật

Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng

Quy trình đăng ký doanh nghiệp qua cổng dịch vụ công

Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp tại nhà. Hiện nay người đăng ký kinh doanh có thể tự thực hiện đăng ký doanh nghiệp trực tuyến qua cổng dịch vụ công Quốc gia. Quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

  • Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 Bộ Xây dựng
  • Cách nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến

Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Các bước thực hiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Chuẩn bị

1. Đăng ký tài khoản đăng nhập Hệ thống

Bạn đang xem: Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng

2. Chuẩn bị công cụ ký xác thực:

– Nếu nộp hồ sơ bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh, người ký xác thực hồ sơ cần được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh

– Nếu nộp hồ sơ bằng Chữ ký số công cộng, người ký xác thực hồ sơ cần được gán Chữ ký số công cộng vào Tài khoản

Nộp hồ sơ

1. Tạo hồ sơ

2. Nhập thông tin

*Hướng dẫn điền thông tin người ký

3. Scan và tải tài liệu đính kèm

4. Chuẩn bị Hồ sơ

5. Ký xác thực và nộp hồ sơ

Nhận kết quả

1. Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ

2. Sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)

3. Nhận kết quả

Chi tiết cách đăng ký doanh nghiệp trực tuyến qua cổng dịch vụ công mời các bạn xem trên file PDF hoặc sử dụng file tải về.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button