Tài Liệu

Hàm TIME trong Excel

Hàm TIME trong Excel là một trong số những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng và thời gian hay được sử dụng trong Excel. Các bạn cùng share-data.top tìm hiểu hàm TIME gồm cú pháp và ví dụ minh họa.

Hàm TIME là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là số thập phân cho một giá trị thời gian cụ thể.

Hàm TIME trong Excel

Cách dùng Hàm TIME trong Excel

1. Mô tả và cú pháp sử dụng

Đây là hàm trả về số thập phân cho một giá trị thời gian. Số thập phân mà hàm trả về có giá trị từ 0 tới 0.99988426 tương ứng với thời gian từ 0:00:00 (12:00:00 SA) đến 23:59:59 (11:59:59 CH).

Cú pháp: TIME(Hour, Minute, Second)

Trong đó:
Hour: Giá trị giờ trong giá trị thời gian muốn đổi số thập phân, có giá trị từ 0 tới 32767. Mọi giá trị lớn hơn 23 sẽ được chia cho 24 và phần còn lại được coi là giờ.
Minute: Giá trị phút trong giá trị thời gian muốn đổi số thập phân, có giá trị từ 0 tới 32767. Mọi giá trị lớn hơn 59 sẽ được chuyển đổi thành giờ phút giây.
Second: Giá trị giây trong giá trị thời gian muốn đổi số thập phân, có giá trị từ 0 tới 32767. Mọi giá trị lớn hơn 59 sẽ được chuyển đổi thành giờ phút giây.

Chú ý: Giá trị thời gian được biểu thị bằng số thập phân thông qua giá trị ngày: 0.5 = 12 giờ, 1 = 1 ngày…

2. Ví dụ tình huống cụ thể

Giả sử ta cần chuyển đổi các giá trị thời gian sau sang dạng số thập phân sử dụng hàm TIME:

ham time excel

Bước 1: Tại ô cần tính, bạn nhập công thức: =TIME(A4,B4,C4)

cach dung ham time excel

Bước 2: Nhấn Enter -> kết quả giá trị 12:33:17 là:

cach su dung ham time excel

Bước 3: Tương tự, bạn sao chép công thức cho các giá trị còn lại và được kết quả như hình dưới:

huong dan su dung ham time excel

Trên đây là nội dung giới thiệu, hướng dẫn và một ví dụ cụ thể khi bạn sử dụng Hàm TIME trong Excel. Về cơ bản thì hàm này không quá phức tạp và bạn chỉ cần nhớ cú pháp của hàm này là TIME(Hour, Minute, Second), trong đó Hour, Minute, Second lần lượt là giá trị Giờ, Phút, Giây trong giá trị thời gian muốn đổi số thập phân. Chúc bạn ghi nhớ công thức và thành công trong Excel khi làm việc với công thức này!


Hàm Countifs với chức năng thống kê dữ liệu có điều kiện với điều kiện cho trước, đây là một hàm tính toán Excel thông dụng được sử dụng khá phổ, các bạn có thể tham khảo về cú pháp và cách sử dụng của hàm Countifs qua bài viết thủ thuật trên share-data.top nhé.Hay Excel còn vô số kể hàm khác nhau như hàm DATEDIF. Các bạn muốn tìm hiểu hàm DATEDIF này thì có thể tham khảo bài viết trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button