Hỏi Đáp

Hàm PROB trong Excel

Hàm PROB trong Excel là một hàm trả về xác suất các giá trị trong một phạm vi nằm giữa hai giới hạn. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về hàm PROB thì hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây. Bài viết này gồm cú pháp và ví dụ minh họa.

PROB là hàm tính toán để cho ra kết quả là xác suất các giá trị trong một phạm vi nằm giữa hai giới hạn. Hàm PROB cũng là một trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Cách dùng hàm PROB trong MS Excel
 

Hàm PROB trong Excel

1. Cú pháp hàm tính Prob

=PROB(x_range, prob_range, [lower_limit], [upper_limit])

Trong đó:

X_range là phạm vi giá trị dạng số của X có các xác suất gắn với nó.
Prob_range là một tập xác suất gắn với các giá trị trong X_range.
Lower_limit là cận dưới của giá trị mà bạn muốn có xác suất.
Upper_limit là cận trên tùy chọn của giá trị mà bạn muốn có xác suất.

2. Một số chú ý:

– Nếu bất kỳ giá trị nào trong prob_range ≤ 0 hoặc bất kỳ giá trị nào trong prob_range > 1, thì hàm PROB trả về giá trị lỗi #NUM!
– Nếu tổng các giá trị trong prob_range không bằng 1, thì hàm PROB trả về giá trị lỗi #NUM!
– Nếu upper_limit được bỏ qua, thì hàm PROB trả về xác suất bằng lower_limit.
– Nếu x_range và prob_range có chứa số điểm dữ liệu khác nhau, thì hàm PROB trả về giá trị lỗi #N/A.

3. Ví dụ minh họa

Tính xác suất các giá trị trong một phạm vi nằm giữa hai giới hạn với thông tin cụ thể của ví dụ như hình ảnh bảng tính dưới đây:

ham prob excel

Bước 1: Nhập cú pháp của hàm tính tại ô B7 như sau:

ham prob

Bước 2: Bạn nhấn phím Enter để nhận kết quả hàm tính:

cach dung ham prob

Bước 3: Tiếp tục bạn tính xác suất để X là giữa 1 và 4 như sau:

Nhập cú pháp của hàm tính tại ô B8:

cach su dung ham prob

Bước 4: Bạn nhấn phím Enter để nhận kết quả hàm tính:

cach dung ham prob

Nếu bất kỳ giá trị nào trong prob_range ≤ 0 hoặc bất kỳ giá trị nào trong prob_range > 1, thì hàm PROB trả về giá trị lỗi #NUM! như hình ảnh bên dưới đây:

vi du ham prob

Nếu tổng các giá trị trong prob_range không bằng 1, thì hàm PROB trả về giá trị lỗi #NUM!

huong dan ham prob

Đến đây mình đã hoàn thành bài viết hướng dẫn cách sử dụng Hàm PROB trong Excel, sử dụng hàm này giúp bạn tính toán để cho ra kết quả là xác suất các giá trị trong một phạm vi nằm giữa hai giới hạn.


Ngoài ra, bạn nên tìm hiểu và tham khảo thêm các hàm cơ bản trong Excel mà website đã từng giới thiệu, chia sẻ để xem và ôn lại công thức cũng như cách thức sử dụng các hàm trong Excel. Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button