Tài Liệu

First Name là gì? Last name là gì?

Với những người vừa mới học tiếng Anh thì thường hay quên và nhầm lẫn first name và last name.

share-data.top.vn gửi đến các bạn bài viết Last name là gì? First Name là gì? 

1. First name là gì?

First name đề cập đến tên được đặt cho một cá nhân khi sinh hoặc trong khi rửa tội để họ có thể dễ dàng được xác định giữa các thành viên gia đình của họ. Trong nhiều nền văn hóa, First name là tên đã đặt và xuất hiện đầu tiên trong các nền văn hóa phương Tây. Tuy nhiên, vị trí của nó có thể khác nhau ở các nền văn hóa khác, đặc biệt là những nền văn hóa ở khu vực châu Á.

=> Các bạn có thể hiểu first name là Tên.

Ví dụ: Các bạn tên là Trần Văn A thì first name là A

2. Last name là gì?

Last name đề cập đến sự xác định rằng một cá nhân được trao để đại diện cho tên gia đình trong hệ thống văn hóa của nhiều xã hội. Last name là chung cho tất cả các thành viên gia đình và thường được gọi là họ. Last name xuất hiện sau First name trong các nền văn hóa phương Tây và trước First name trong các nền văn hóa Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc,…

=> Các bạn có thể hiểu last name là Họ.

Ví vụ: Bạn tên là Nguyễn Thị C thì last name là Nguyen

3. Phân biệt last name và first name

Tiêu chí First name Last name
Định nghĩa First name là tên được đặt cho một đứa trẻ khi sinh ra và khi rửa tội như một tên Kitô giáo. Ngoài ra, First name xuất hiện đầu tiên khi viết tên của một người. Last name là tên xuất hiện cuối cùng khi viết tên của một cá nhân. Hơn nữa, Last name đại diện cho tên gia đình và là chung cho các thành viên khác trong gia đình
Các khía cạnh văn hóa

Trong văn hóa phương tây, First name là tên riêng của cá nhân và xuất hiện đầu tiên trong các nền văn hóa phương Tây và trong các cộng đồng khác đã bị đồng hóa vào các nền văn hóa phương Tây.

Mặc dù First name là tên của một cá nhân trong các cộng đồng phương tây, trong các nền văn hóa Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản và các cộng đồng đã bị đồng hóa bởi các nền văn hóa châu Á, tên đầu tiên đại diện cho tên gia đình và phổ biến cho các thành viên khác trong gia đình.

Trong các nền văn hóa phương Tây, Last name là tên gia đình của một cá nhân và chung cho các thành viên khác trong gia đình. Tuy nhiên, trong văn hóa Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản, tên cuối cùng đại diện cho tên đã đặt và phân biệt một cá nhân với các thành viên khác trong gia đình.
Tính hình thức First name thường là tên Kitô giáo, được sử dụng trong một tình huống thân thiện nhưng không chính thức Last name là tên gia đình, chủ yếu được sử dụng trong hoàn cảnh chính thức.

4. Cách điền first name, last name

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button