Pháp Luật

Điểm mới về thi/xét thăng hạng giảng viên đại học từ 26/12/2021

Thông tư mới về thăng hạng giảng viên đại học, cao đẳng

  • 1. Rút ngắn thời gian hoàn thành tốt nhiệm vụ trước khi thăng hạng
  • 2. Thay đổi về điểm trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng
  • 3. Quy định cụ thể thời gian thông báo kết quả xét thăng hạng

chúng mình mời các bạn cùng tìm hiểu bài viết Điểm mới về thi/xét thăng hạng giảng viên đại học từ 26/12/2021.

  • Thay đổi về điểm trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng giảng viên

Ngày 10/11/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 31/2021/TT-BGDĐT quy định điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng viên chức tại cơ sở giáo dục đại học công lập. Thông tư này quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập, các trường cao đẳng công lập có nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Rút ngắn thời gian hoàn thành tốt nhiệm vụ trước khi thăng hạng

Đây là một trong những thay đổi về tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng giảng viên đại học theo Điều 5 Thông tư 31. Cụ thể:

Bạn đang xem: Điểm mới về thi/xét thăng hạng giảng viên đại học từ 26/12/2021

Trước đây, giảng viên phải được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục thì mới được thi/xét thăng hạng. Tuy nhiên, theo quy định mới, giảng viên chỉ cần xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề, tức chỉ cần xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 01 năm trước khi thi/xét thăng hạng.

2. Thay đổi về điểm trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng

Quy định mới tại Thông tư 31 đã có sự thay đổi về điểm trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng giảng viên.

Trước đây, điểm trúng tuyển được xét theo điểm công trình khoa học của giảng viên. Trong đó, giảng viên dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II muốn trúng tuyển phải có điểm công trình khoa học đạt tối thiểu 06 điểm; xét thăng hạng giảng viên cao cấp hạng I phải đạt tối thiểu 16 điểm.

Còn theo quy định mới tại Điều 9 Thông tư 31/2021/TT-BGDĐT, người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng giảng viên sẽ được xác định như sau:

– Người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng giảng viên chính hạng II (V.07.01.02) là viên chức được Hội đồng xét thăng hạng xác định đạt tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng, trong đó điểm kết quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ quy đổi đạt tối thiểu 3,5 điểm;

– Người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng giảng viên cao cấp hạng I (mã số: V.07.01.01) là viên chức được Hội đồng xét thăng hạng xác định đạt tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng, trong đó điểm kết quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ quy đổi đạt tối thiểu 8,0 điểm.

Người trúng tuyển lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp được giao.

Như vậy, nếu áp dụng quy định mới tại Thông tư 31, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng sẽ không chỉ dựa vào điểm công trình khoa học nữa mà thay bằng điểm kết quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ như: nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sách đào tạo đã được xuất bản, kết quả hướng dẫn nghiên cứu sinh…

Ngoài ra, Điều 9 Thông tư 31 cũng quy định thêm, trường hợp có từ 02 người trở lên có điểm kết quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ quy đổi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

– Viên chức là nữ;

– Viên chức là người dân tộc thiểu số;

– Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn;

– Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh).

Nếu vẫn không xác định được viên chức thăng hạng theo thứ tự ưu tiên trên thì quyết định người trúng tuyển dựa trên cơ sở đề nghị của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức.

3. Quy định cụ thể thời gian thông báo kết quả xét thăng hạng

Thời gian thông báo kết quả xét thăng hạng là một trong những quy định mới bổ sung, chưa từng được quy định cụ thể tại các văn bản cũ.

Theo khoản 5 Điều 9 Thông tư 31, kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức sẽ được thông báo trong thời gian như sau:

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc xét, Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức phải báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức về kết quả xét.

Đồng thời công khai trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và gửi thông báo bằng văn bản tới cơ quan, đơn vị cử viên chức dự xét về điểm xét thăng hạng để thông báo cho viên chức được biết.

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả điểm xét thăng hạng, viên chức dự xét có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả điểm xét thăng hạng.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức có trách nhiệm thành lập Ban phúc khảo và tổ chức xét phúc khảo, công bố kết quả xét phúc khảo chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo.

– Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả xét phúc khảo, Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển.

– Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức có trách nhiệm thông báo kết quả xét và danh sách viên chức trúng tuyển bằng văn bản tới cơ quan, đơn vị cử viên chức tham dự kỳ xét.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button