Tài Liệu

Đề và đáp án mã đề thi 312 môn giáo dục công dân THPT quốc gia 2017

Đề thi môn Giáo dục công dân 12 kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2017 – Mã đề 312

BỘ GD&ĐT

 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Bạn đang xem: Đề và đáp án mã đề thi 312 môn giáo dục công dân THPT quốc gia 2017

(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017

Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI

Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

 

Mã đề thi 312

Câu 81. Công dân thực hiện quyền ứng cử bằng hình thức tự ứng cử và được

A. giới thiệu ứng cử.                                                       B. tác động đề cử.

C. nhờ người tuyển cử.                                                   D. bí mật tranh cử.

Câu 82. Công dân được hưởng mức sống đầy đủ về vật chất và tinh thần là thể hiện nội dung quyền được

A. phát triển.               B. đàm phán.               C. lựa chọn.               D. tự quyết.

Câu 83. Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống là thể hiện bản chất

A. kinh tế.                   B. giai cấp.                  C. văn hóa.                 D. xã hội.

Câu 84. Mọi doanh nghiệp đều được tự do hợp tác, liên doanh với các cá nhân, tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật là nội dung quyền bình đẳng trong lĩnh vực

A. kinh doanh.                                                                B. đãi ngộ.

C. đời sống.                                                                    D. truyền thông.

Câu 85. Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi xâm phạm tới quan hệ nhân thân phải chịu trách nhiệm

A. dân sự.                   B. truy tố.                  C. hành chính.                  D. quản thúc.

Câu 86. Một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được

A. miễn học phí toàn phần.

B. bình đẳng về cơ hội học tập.

C. học chương trình chuyên biệt.

D. ưu tiên chọn trường học.

Câu 87. Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức làm những gì mà pháp luật

A. cho phép.

B. chỉ định.

C. yêu cầu.

D. khuyến khích.

Câu 88. Quyền bình đẳng giữa vợ và chồng được thể hiện trong quan hệ

A. lễ nghi và tôn giáo.

B. hôn nhân và huyết thống.

C. tập tục và thói quen.

D. nhân thân và tài sản.

Câu 89. Công dân được tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế là thực hiện nội dung quyền

A. sáng tạo.                 B. phán quyết.                  C. ưu đãi.                D. thẩm vấn.

Câu 90. Theo quy định của pháp luật, quyền của mỗi công dân không tách rời với

A. kĩ năng.                  B. nghĩa vụ.                      C. lợi nhuận.            D. nhu cầu.

Câu 91. Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ để nhân dân thực hiện hình thức dân chủ

A. gián tiếp.                B. tập trung.                      C. trực tiếp.              D. đại diện.

Câu 92. Công dân tự ý vào nơi cư trú của người khác là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về

A. thông tin liên ngành.                                         B. chỗ ở.

C. bí mật gia truyền.                                              D. danh tính.

Câu 93. Bảo tồn và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về

A. tìm kiếm năng lượng.                                       B. bảo vệ môi trường.

C. tái tạo nhiên liệu.                                              D. khắc phục ô nhiễm.

Câu 94. Nhà nước đầu tư tài chính để xây dựng hệ thống trường lớp ở vùng sâu, vùng xa là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực

 A. truyền thông.               B. hợp tác.               C. giáo dục.             D. dân vận.

Câu 95. Công dân chủ động bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chung của đất nước là thực hiện quyền

A. độc lập phán quyết.                                          B. hoạch định chính sách.

C. tự do ngôn luận.                                                D. quản lý nhà nước.

Câu 96. Ở phạm vi cơ sở, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân phải được nhân dân

A. bàn bạc, phán quyết.                                        B. tham gia tư vấn.

C. chỉ đạo thực hiện.                                             D. giám sát, kiểm tra.

Câu 97. Theo quy định của pháp luật, công dân được tự do sử dụng sức lao động của mình để tìm kiếm việc làm là thể hiện bình đẳng

A. trong thực hiện quyền lao động.

B. giữa nội bộ người lao động với nhau.

C. về tuân thủ quy trình lao động.

D. khi giao kết hợp đồng lao động.

Câu 98. Theo quy định của pháp luật, cơ quan nào dưới đây có thẩm quyền ra quyết định hoặc phê chuẩn lệnh bắt và giam, giữ người?

A. Quốc hội.           B. Chính phủ.          C. Viện Kiểm sát.         D. Ủy ban nhân dân.

Câu 99. Mọi thí sinh là người dân tộc thiểu số đều được hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh đại học là thể hiện bình đẳng về

A. quyền.                                                        B. bổn phận.

C. trách nhiệm.                                               D. nghĩa vụ.

Câu 100. Công dân vi phạm pháp luật hành chính trong trường hợp nào dưới đây?

A. Vận chuyển hàng quốc cấm.                     B. Giao hàng sai thời hạn.

C. Nghỉ việc không lí do.                               D. Hút thuốc lá nơi công cộng.

Câu 101. Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân?

A. Làm giả nhãn hiệu hàng hóa.

B. Ứng dụng công nghệ tiên tiến.

C. Chủ động đăng kí bản quyền.

D. Chuyển giao quy trình quản lí.

Câu 102. Học sinh tham gia tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc là thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Kĩ thuật, quân sự.

B. Tiếp cận và hội nhập.

C. Hợp tác và phát triển.

D. Quốc phòng, an ninh.

Câu 103. Các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật bị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt thể hiện pháp luật có vai trò là

A. hình thức đề cao quyền lực.

B. mục tiêu trấn an dư luận.

C. công cụ trấn áp nhân dân.

D. phương tiện quản lí xã hội.

Câu 104. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì công dân được sử dụng quyền

A. phản biện.

B. khiếu nại.

C. tố cáo.

D. phán quyết.

Câu 105. Biết mình không đủ điều kiện nên anh A lấy danh nghĩa em trai mình là dược sĩ đứng tên trong hồ sơ đăng kí làm đại lý phân phối thuốc tân dược. Sau đó anh A trực tiếp quản lý và bán hàng. Anh A đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Chủ động giao kết hợp đồng.

B. Tự chủ đăng kí kinh doanh.

C. Thay đổi phương thức quản lí.

D. Cải tiến quy trình đào tạo.

Câu 106. Hết giờ học, T mượn điện thoại của M để gọi mẹ đến đón. Vì tò mò, T đã tự ý đọc tin nhắn của M rồi phát tán nội dung đó lên trang thông tin cá nhân. Hôm sau, trong lúc T ra ngoài, M đã tìm cách lấy thư của T rồi đọc cho cả lớp nghe. T và M vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được pháp luật bảo hộ về tài sản.

B. Được bảo đảm an toàn về nơi cư trú hợp pháp.

C. Được pháp luật bảo hộ về thân thể.

D. Được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại.

Câu 107. Cô giáo H đã cho Hội khuyến học phường X mượn ngôi nhà cô được thừa kế riêng làm địa điểm mở lớp học tình thương mặc dù chồng cô muốn dành ngôi nhà đó để gia đình nghỉ ngơi vào cuối tuần. Cô giáo H không vi phạm quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình trong quan hệ nào dưới đây?

A. Nhân thân.              B. Tham vấn.               C. Đối lập.              D. Tài sản.

Câu 108. Nhà máy A không xây dựng hệ thống xử lý chất thải khiến môi trường bị ô nhiễm nên bà con quanh vùng đã làm đơn phản ánh, Nhà máy A phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Hòa giải.                B. Đối chất.                  C. Hành chính.        D. Hình sự.

Câu 109. Để cạnh tranh, chị B đã thuê người phát tán những hình ảnh sai sự thật làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của chị H chủ cửa hàng kế bên. Phát hiện sự việc, chị H đã sỉ nhục chị B trước đông đảo khách hàng. Chị B và chị H vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về thân thể.

B. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.

D. Được bảo mật thông tin liên ngành.

Câu 110. Ủy ban nhân dân xã X tổ chức lấy ý kiến của người dân về kế hoạch xây nhà sinh hoạt cộng đồng là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở theo cơ chế nào dưới đây?

A. Dân kiểm tra.                B. Dân hiểu.                C. Dân bàn.              D. Dân giám sát.

Câu 111. Trong quá trình thực hiện lệnh khám nhà đối với gia đình ông A, vì bị ông A chống đối và xúc phạm nên cán bộ T đã đập vỡ bình gốm gia truyền rồi tiếp tục lăng mạ và đánh ông A gãy tay. Cán bộ T không vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được bảo hộ về sức khỏe.

B. Được bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.

D. Bất khả xâm phạm về tài sản cá nhân.

Câu 112. Trường C đặc cách cho em B vào lớp một vì em mới năm tuổi đã biết đọc, viết và tính nhẩm thành thạo nên bị phụ huynh học sinh M cùng lớp tố cáo. Phụ huynh học sinh M đã hiểu sai quyền nào dưới đây của công dân?

A. Sáng tạo.           B. Thẩm định.           C. Được tham vấn.          D. Được phát triển.

Câu 113. Anh A và anh B là nhân viên phòng chăm sóc khách hàng của công ty Z. Vì anh A có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm và làm việc hiệu quả hơn anh B nên được giám đốc xét tăng lương sớm. Giám đốc công ty Z đã thực hiện đúng nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?

A. Thay đổi nhân sự.                                       B. Thực hiện quyền lao động.

C. Nâng cao trình độ.                                       D. Tuyển dụng chuyên gia.

Câu 114. Làm cùng một công ty, lại là hàng xóm của nhau nên trong giờ làm việc, bảo vệ K đã nhiều lần tự ý mở cổng cho anh X ra ngoài giải quyết việc riêng. Bảo vệ K và anh X đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Dân sự.                   B. Kỉ luật.                 C. Hình sự.              D. Hành chính.

Câu 115. Sau khi mua xe ô tô, anh A đến cơ quan chức năng làm thủ tục đăng kí xe là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Sử dụng pháp luật.                                    B. Áp dụng pháp luật.

C. Thi hành pháp luật.                                    D. Tuân thủ pháp luật.

Câu 116. Đang khai thác trộm gỗ trong rừng, anh T bị hai cán bộ kiểm lâm H và K đi tuần tra phát hiện. Trong lúc cán bộ H lập biên bản thì cán bộ K nhận hối lộ của T và đề nghị cán bộ H bỏ qua chuyện này. Cán bộ H cần sử dụng quyền nào dưới đây cho phù hợp với quy định của pháp luật?

A. Tố cáo.                  B. Phán quyết.                 C. Điều tra.                  D. Khiếu nại.

Câu 117. Chị H đã giúp anh T bỏ phiếu bầu cử theo đề xuất của anh. Tại điểm bầu cử, phát hiện cụ M không biết chữ, nhân viên S của tổ bầu cử đã nhờ chị H viết phiếu bầu theo đúng ý cụ rồi đưa phiếu cho cụ M bỏ vào thùng. Những ai dưới đây đã vi phạm nguyên tắc bầu cử?

A. Chị H và nhân viên S.

B. Chị H, cụ M và nhân viên S.

C. Anh T, chị H và nhân viên S.

D. Anh T và chị H.

Câu 118. Trong giờ làm việc tại xí nghiệp X, công nhận H đã rủ các anh M, S, Đ cùng chơi bài ăn tiền. Vì cần tiền lẻ, anh H đưa ba triệu đồng nhờ bảo vệ T ra quán nước đổi giúp. Do thua nhiều, anh S có hành vi gian lận nên bị anh Đ lao vào đánh gãy chân. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lý?

A. Anh S và Đ.

B. Anh H, M, S, Đ và bảo vệ T.

C. Anh H, M, S và Đ.

D. Anh H, S và Đ.

Câu 119. Theo lời khuyên của anh M, anh H đã nói với bố không nên dùng thực phẩm bẩn trong khâu chế biến thức ăn phân phối cho các đại lí. Vô tình nghe được câu chuyện giữa hai bố con anh H, anh K kể lại với anh P. Vốn là đối thủ của bố anh H, anh P lập tức tung tin này lên mạng xã hội. Bố anh H đã vội vã thuê phóng viên viết và đăng bài cải chính đồng thời quảng bá chất lượng sản phẩm của mình. Những ai đưới đây đã thực hiện sai quyền tự do ngôn luận của công dân?

A. Bố con anh H, anh P, anh K và anh M.

B. Bố anh H, anh P, anh K và anh M.

C. Bố anh H, phóng viên và anh P.

D. Bố anh H, anh K, anh P và phóng viên.

Câu 120. Hai quầy thuốc tân dược của chị T và chị D cùng bán một số biệt dược không có trong danh mục được cấp phép nhưng khi kiểm tra, cán bộ chức năng P chỉ xử phạt chị D, còn chị T được bỏ qua vì trước đó chị đã nhờ người quen tên M là em gái của cán bộ P giúp đỡ. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Chị T, D, M và cán bộ P.

B. Chị T, D và cán bộ P.

C. Chị T, D và M.

D. Chị T, M và cán bộ P.

——– HẾT ——–

Trên đây là mã đề 312 môn thi Giáo dục công dân 12 kỳ thi THPTQG năm 2017, các em có thể thử giải đề thi này trong thời gian quy định 50 phút sau đó đối chiếu bài làm với đáp án của Bộ GD&DDT dưới đây:

Đáp án mã đề 312 – Môn thi Giáo dục công dân THPTQG năm 2017

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

81

A

91

C

101

A

111

C

82

A

92

B

102

D

112

D

83

D

93

B

103

D

113

B

84

A

94

C

104

B

114

B

85

A

95

C

105

B

115

C

86

B

96

D

106

D

116

A

87

A

97

A

107

D

117

D

88

D

98

C

108

C

118

B

89

A

99

A

109

B

119

C

90

B

100

D

110

C

120

B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button