Tài Liệu

Đề thi thử môn sử 2021 trường chuyên Bắc Ninh lần 1

Thử sức với mẫu đề thi thử THPT quốc gia 2021 dành cho học sinh lớp 12 của trường THPT chuyên Bắc Ninh lần 1 vừa diễn ra, đây chắc chắn là một tài liệu hữu ích giúp em ôn luyện và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử.

Chi tiết đề thi thử môn Sử với 40 câu hỏi như sau:

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn sử trường chuyên Bắc Ninh lần 1

Câu 1: Nhận định nào sau đây về Hội nghị Ianta (2 – 1945) là đúng và đầy đủ?

A. Đưa tới những tác động có tính chất hai mặt.

B. Tạo điều kiện cho nhiều nước giành độc lập.

C. Dẫn đến sự chia cắt lãnh thổ ở một số nước.

D. Làm căng thẳng quan hệ giữa Mĩ và Liên Xô.

Câu 2: Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, nhiệm vụ trọng tâm của Liên Xô là

A. xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật.

B. mở rộng những quan hệ đối ngoại.

C. khôi phục kinh tế sau chiến tranh.

D. phá thế bao vây, cấm vận của Mĩ.

Câu 3: Sự kiện nào sau đây đánh dấu sụp đổ về căn bản chế độ thực dân kiểu cũ ở châu Phi?

A. Những thắng lợi của nhân dân Môdămbích và Ănggôla (1975).

B. Nam Phi ban hành Hiến pháp xóa bỏ chế độ Apácthai (1993).

C. 17 nước châu Phi giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh (1960).

D. Nhân dân Nam Phi và Ănggôla cùng tuyên bố độc lập (1993).

Câu 4: Yếu tố nào sau đây quyết định đến thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước châu Á trong năm 1945?

A. Có công tác chuẩn bị lực lượng.

B. Thời gian xuất hiện thời cơ chín muồi.

C. Đường lối của giai cấp lãnh đạo.

D. Nghệ thuật tận dụng và chớp thời cơ.

Câu 5. Từ năm 1973 đến năm 1982, nền kinh tế Mĩ có biểu hiện nào sau đây?

A. Khủng hoảng, suy thoái.

B. Phát triển nhanh chóng.

C. Phục hồi và phát triển nhanh.

D. Phát triển “thần kì”.

Câu 6: Một đặc điểm nổi bật của các trung tâm kinh tế – tài chính Mĩ, Nhật Bản và Tây Âu sau năm 1945 là

A. phát triển nhanh nhưng thiếu ổn định.

B. khủng hoảng liên tục kéo dài.

C. phát triển nhanh, liên tục và bền vững.

D. phát triển thần kì theo chu kì.

Câu 7: Việc kí kết Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức (1972) và Định ước Henxinki (1975) đều có tác động nào sau đây?

A. Làm xuất hiện xu thế liên kết khu vực ở châu Âu.

B. Dẫn đến sự ra đời của Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC).

C. Mở ra hướng giải quyết hòa bình các tranh chấp ở châu Âu.

D. Đã chấm dứt sự cạnh tranh giữa các cường quốc ở châu Âu.

Câu 8: Quá trình mở rộng thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là một biểu hiện của xu thế

A. cải cách, mở cửa trên thế giới.

B. hòa bình và ổn định thế giới.

C. toàn cầu hóa trên toàn thế giới.

D. thương mại hóa trên thế giới.

Câu 9: Trong thời gian hoạt động (1925 – 1929), Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã

A. góp phần xác lập con đường cứu nước mới.

B. hoàn thành truyền bá chủ nghĩa Mác Lê-nin.

C. giải quyết sự bế tắc về đường lối cứu nước.

D. quyết định khuynh hướng vô sản thắng lợi.

Câu 10: Lực lượng nòng cốt trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (1919 – 1925) là

A. liên minh công nhân, nông dân.

B. địa chủ yêu nước và các trí thức.

C. tư sản dân tộc và công – nông.

D. bộ phận tiểu tư sản và trí thức.

Chi tiết đề thi như sau:


Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn sử trường chuyên Bắc Ninh lần 1 trang 2
Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn sử trường chuyên Bắc Ninh lần 1 trang 3
Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn sử trường chuyên Bắc Ninh lần 1 trang 4

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn sử trường chuyên Bắc Ninh lần 1

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 B 21 C 31 B
2 A 12 A 22 A 32 A
3 A 13 C 23 D 33 A
4 C 14 A 24 D 34 A
5 A 15 B 25 B 35 A
6 A 16 C 26 C 36 A
7 C 17 B 27 B 37 D
8 C 18 B 28 D 38 C
9 A 19 C 29 A 39 D
10 D 20 A 30 D 40 A

Trên đây là một tài liệu đề thử THPT quốc gia môn Sử có đáp án kèm theo khá sát cấu trúc Bộ GD&ĐT đưa ra, đừng quên còn rất nhiều đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sử đang đợi các em khám phá nữa nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button