Tài Liệu

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán Tỉnh Hà Tĩnh

Tải mẫu đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán dành cho các em học sinh lớp 12 của tỉnh Hà Tĩnh dựa theo chuẩn cấu trúc đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục công bố.

Một số câu hỏi em có thể lưu ý:

Câu 41.

Bạn đang xem: Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán Tỉnh Hà Tĩnh

Cho tập hợp gồm các sỗ tự nhiên từ 1 đến 100, chọn ba số bất kỳ. Xác suất để ba số được chọn lập thành cấp số cộng gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 0,027 .

B. 0,015

C. 0,116

D. 0,067

Câu 42. Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoäng bằng (sqrt{2}), thiết diện thu được là hình vuông có diện tich bằng 16 . Diện tích xung quanh cúa hình trụ đă cho bằng

A. (8 sqrt{6} pi)

B. (24 sqrt{6} pi)

C. (10 sqrt{6} pi)

D. (12 sqrt{6} pi.)

Câu 47. Cho khối hộp ABCD. A’B’C’D’ có thể tích bằng V. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, B’C’, DD’. Gọi thể tích khối tứ diện C’MNP là V’, khi đó tỉ số V’/V bằng

A. (dfrac{1}{16})

B. (dfrac{3}{64})

C. (dfrac{3}{16})

D. (dfrac{1}{64})

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán tỉnh Hà Tĩnh


đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán hà tĩnh ảnh 2
đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán hà tĩnh ảnh 3

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán Tỉnh Hà Tĩnh

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 D 11 A 21 A 31 C 41 B
2 A 12 B 22 D 32 D 42 A
3 C 13 A 23 D 33 A 43 C
4 A 14 A 24 C 34 D 44 A
5 B 15 B 25 B 35 D 45 C
6 C 16 D 26 C 36 B 46 D
7 B 17 B 27 B 37 A 47 A
8 C 18 A 28 A 38 C 48 C
9 A 19 C 29 D 39 B 49 C
10 D 20 C 30 C 40 A 50 A

Đọc tài liệu vừa gửi đến các em đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán của tỉnh Hà Tĩnh vừa ra Các em có thể tham khảo thêm thật nhiều đề thi thử thpt quốc gia 2021 môn toán của các tỉnh khác trên cả nước đã được chúng tôi liên tục cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button