Tài Liệu

Đáp án đề thi thử THPT môn giáo dục công dân 2018 mã đề 314

Đề ôn tập thi môn GDCD trung học phổ thông quốc gia năm 2018 – Mã đề 314

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Bạn đang xem: Đáp án đề thi thử THPT môn giáo dục công dân 2018 mã đề 314

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề 314:

Câu 81. Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ để nhân dân thực hiện hình thức dân chủ

A. gián tiếp.               B. trực tiếp.             C. đại diện.              D. tập trung.

Câu 82. Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi xâm phạm tới quan hệ nhân thân phải chịu trách nhiệm

A. dân sự.                   B. quản thúc.           C. truy tố.                D. hành chính.

Câu 83. Một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được

A. bình đẳng về cơ hội học tập.
B. học chương trình chuyên biệt.
C. ưu tiên chọn trường học.
D. miễn học phí toàn phần.

Câu 84. Quyền bình đẳng giữa vợ và chồng được thể hiện trong quan hệ

A. lễ nghi và tôn giáo.
B. hôn nhân và huyết thống.
C. tập tục và thói quen.
D. nhân thân và tài sản.

Câu 85. Công dân thực hiện quyền ứng cử bằng hình thức tự ứng cử và được

A. giới thiệu ứng cử.
B. tác động đề cử.
C. nhờ người tuyển cử.
D. bí mật tranh cử.

Câu 86. Công dân chủ động bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chung của đất nước là thực hiện quyền

A. độc lập phán quyết.
B. hoạch định chính sách.
C. tự do ngôn luận.
D. quản lý nhà nước.

Câu 87. Mọi doanh nghiệp đều được tự do hợp tác, liên doanh với các cá nhân, tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật là nội dung quyền bình đẳng trong lĩnh vực

A. đãi ngộ.              B. truyền thông.             C. đời sống.             D. kinh doanh.

Câu 88. Công dân được tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế là thực hiện nội dung quyền

A. thẩm vấn.           B. phán quyết.                C. ưu đãi.                 D. sáng tạo.

Câu 89. Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống là thể hiện bản chất

A. kinh tế.
B. văn hóa.
C. xã hội.
D. giai cấp.

Câu 90. Ở phạm vi cơ sở, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân phải được nhân dân

A. giám sát, kiểm tra.
B. bàn bạc, phán quyết.
C. chỉ đạo thực hiện.
D. tham gia tư vấn.

Câu 91. Nhà nước đầu tư tài chính để xây dựng hệ thống trường lớp ở vùng sâu, vùng xa là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực

A. giáo dục.
B. dân vận.
C. truyền thông.
D. hợp tác.

Câu 92. Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức làm những gì mà pháp luật

A. chỉ định.
B. khuyến khích.
C. yêu cầu.
D. cho phép.

Câu 93. Công dân được hưởng mức sống đầy đủ về vật chất và tinh thần là thể hiện nội dung quyền được

A. phát triển.
B. lựa chọn.
C. tự quyết.
D. đàm phán.

Câu 94. Theo quy định của pháp luật, quyền của mỗi công dân không tách rời với

A. nhu cầu.
B. nghĩa vụ.
C. kĩ năng.
D. lợi nhuận.

Câu 95. Công dân tự ý vào nơi cư trú của người khác là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về

A. thông tin liên ngành.
B. bí mật gia truyền.
C. chỗ ở.
D. danh tính.

Câu 96. Bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về

A. khắc phục ô nhiễm.                                                  B. tái tạo nhiên liệu.
C. tìm kiếm năng lượng. D. bảo vệ môi trường.

Câu 97. Mọi thí sinh là người dân tộc thiểu số đều được hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh đại học là thể hiện bình đẳng về

A. quyền.
B. trách nhiệm.
C. bổn phận.
D. nghĩa vụ.

Câu 98. Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân?

A. Chủ động đăng kí bản quyền.                                  B. Chuyển giao quy trình quản lí.
C. Ứng dụng công nghệ tiên tiến. D. Làm giả nhãn hiệu hàng hóa.

Câu 99. Theo quy định của pháp luật, công dân được tự do sử dụng sức lao động của mình để tìm kiếm việc làm là thể hiện bình đẳng

A. giữa nội bộ người lao động với nhau.                    B. trong thực hiện quyền lao động.
C. về tuân thủ quy trình lao động. D. khi giao kết hợp đồng lao động.

Câu 100. Các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật bị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt thể hiện pháp luật có vai trò là

A. mục tiêu trấn an dư luận.
B. phương tiện quản lí xã hội.
C. hình thức đề cao quyền lực.
D. công cụ trấn áp nhân dân.

Câu 101. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì công dân được sử dụng quyền

A. khiếu nại.
B. phản biện.
C. tố cáo.
D. phán quyết.

Câu 102. Theo quy định của pháp luật, cơ quan nào dưới đây có thẩm quyền ra quyết định hoặc phê chuẩn lệnh bắt và giam, giữ người?

A. Ủy ban nhân dân.           B. Chính phủ.          C. Viện Kiểm sát.         D. Quốc hội.

Câu 103. Học sinh tham gia tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc là thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Tiếp cận và hội nhập.
B. Hợp tác và phát triển.
C. Quốc phòng, an ninh.
D. Kĩ thuật, quân sự.

Câu 104. Công dân vi phạm pháp luật hành chính trong trường hợp nào dưới đây?

A. Giao hàng sai thời hạn.
B. Nghỉ việc không lí do.
C. Vận chuyển hàng quốc cấm.
D. Hút thuốc lá nơi công cộng.

Câu 105. Hết giờ học, T mượn điện thoại của M để gọi mẹ đến đón. Vì tò mò, T đã tự ý đọc tin nhắn của M rồi phát tán nội dung đó lên trang thông tin cá nhân. Hôm sau, trong lúc T ra ngoài, M đã tìm cách lấy thư của T rồi đọc cho cả lớp nghe. T và M vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được pháp luật bảo hộ về tài sản.
B. Được pháp luật bảo hộ về thân thể.
C. Được bảo đảm an toàn về nơi cư trú hợp pháp.
D. Được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại.

Câu 106. Trong quá trình thực hiện lệnh khám nhà đối với gia đình ông A, vì bị ông A chống đối và xúc phạm nên cán bộ T đã đập vỡ bình gốm gia truyền rồi tiếp tục lăng mạ và đánh ông A gãy tay. Cán bộ T không vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
B. Được bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
C. Được bảo hộ về sức khỏe.
D. Bất khả xâm phạm về tài sản cá nhân.

Câu 107. Nhà máy A không xây dựng hệ thống xử lý chất thải khiến môi trường bị ô nhiễm nên bà con quanh vùng đã làm đơn phản ánh. Nhà máy A phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Hòa giải.
B. Hành chính.
C. Đối chất.
D. Hình sự.

Câu 108. Ủy ban nhân dân xã X tổ chức lấy ý kiến của người dân về kế hoạch xây nhà sinh hoạt cộng đồng là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở theo cơ chế nào dưới đây?

A. Dân giám sát.              B. Dân kiểm tra.              C. Dân bàn.            D. Dân hiểu.

Câu 109. Anh A và anh B là nhân viên phòng chăm sóc khách hàng của công ty Z. Vì anh A có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm và làm việc hiệu quả hơn anh B nên được giám đốc xét tăng lương sớm. Giám đốc công ty Z đã thực hiện đúng nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?

A. Thay đổi nhân sự.                                                 B. Nâng cao trình độ.
C. Thực hiện quyền lao động. D. Tuyển dụng chuyên gia.

Câu 110. Trường C đặc cách cho em B vào lớp một vì em mới năm tuổi đã biết đọc, viết và tính nhẩm thành thạo nên bị phụ huynh học sinh M cùng lớp tố cáo, Phụ huynh học sinh M đã hiểu sai quyền nào dưới đây của công dân?

A. Sáng tạo.          B. Được phát triển.          C. Được tham vấn.         D. Thẩm định.

Câu 111. Biết mình không đủ điều kiện nên anh A lấy danh nghĩa em trai mình là dược sĩ đứng tên trong hồ sơ đăng kí làm đại lý phân phối thuốc tân dược. Sau đó anh A trực tiếp quản lí và bán hàng. Anh A đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Chủ động giao kết hợp đồng.
B. Tự chủ đăng kí kinh doanh.
C. Cải tiến quy trình đào tạo.
D. Thay đổi phương thức quản lí.

Câu 112. Để cạnh tranh, chị B đã thuê người phát tán những hình ảnh sai sự thật làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của chị H chủ cửa hàng kế bên. Phát hiện sự việc, chị H đã sỉ nhục chị B trước đông đảo khách hàng. Chị B và chị H vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về thân thể.
B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
D. Được bảo mật thông tin liên ngành.

Câu 113. Sau khi mua xe ô tô, anh A đến cơ quan chức năng làm thủ tục đăng kí xe là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Sử dụng pháp luật.
B. Tuân thủ pháp luật.
C. Thi hành pháp luật.
Đ. Áp dụng pháp luật.

Câu 114. Làm cùng một công ty, lại là hàng xóm của nhau nên trong giờ làm việc, bảo vệ K đã nhiều lần tự ý mở cổng cho anh X ra ngoài giải quyết việc riêng. Bảo vệ K và anh X đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Hành chính.            B. Hình sự.           C. Dân sự.            D. Kỉ luật.

Câu 115. Đang khai thác trộm gỗ trong rừng, anh T bị hai cán bộ kiểm lâm H và K đi tuần tra phát hiện. Trong lúc cán bộ H lập biên bản thì cán bộ K nhận hối lộ của T và đề nghị cán bộ H bỏ qua chuyện này. Cán bộ H cần sử dụng quyền nào dưới đây cho phù hợp với quy định của pháp luật?

A. Phán quyết.            B. Khiếu nại.         C. Điều tra.           D. Tố cáo.

Câu 116. Cô giáo H đã cho Hội khuyến học phường X mượn ngôi nhà cô được thừa kế riêng làm địa điểm mở lớp học tình thương mặc dù chồng cô muốn dành ngôi nhà đó để gia đình nghỉ ngơi vào cuối tuần. Cô giáo H không vi phạm quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình trong quan hệ nào dưới đây?

A. Nhân thân.             B. Đối lập.            C. Tài sản.              D. Tham vấn.

Câu 117. Chị H đã giúp anh T bỏ phiếu bầu cử theo đề xuất của anh. Tại điểm bầu cử, phát hiện cụ M không biết chữ, nhân viên S của tổ bầu cử đã nhờ chị H viết phiếu bầu theo đúng ý cụ rồi đưa phiếu cho cụ M bỏ vào thùng. Những ai dưới đây đã vi phạm nguyên tắc bầu cử?

A. Chị H, cụ M và nhân viên S.
B. Anh T và chị H.
C. Chị H và nhân viên S.
D. Anh T, chị H và nhân viên S.

Câu 118. Hai quầy thuốc tân dược của chị T và chị D cùng bán một số biệt dược không có trong danh mục được cấp phép nhưng khi kiểm tra, cán bộ chức năng P chỉ xử phạt chị D, còn chị T được bỏ qua vì trước đó chị đã nhờ người quen tên M là em gái của cán bộ P giúp đỡ. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Chị T, M và cán bộ P.
B. Chị T, D, M và cán bộ P.
C. Chị T, D và M.
D. Chị T, D và cán bộ P.

Câu 119. Trong giờ làm việc tại xí nghiệp X, công nhân H đã rủ các anh M, N, P cùng chơi bài ăn tiền. Vì cần tiền lẻ, anh H đưa ba triệu đồng nhờ bảo vệ T ra quán nước đổi giúp. Do thua nhiều, anh S có hành vi gian lận nên bị anh Đ lao vào đánh gãy chân. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lý?

A. Anh S và Đ.
B. Anh H, S và Đ.
C. Anh H, M, N, P và bảo vệ T.
D. Anh H, M, S và Đ.

Câu 120. Theo lời khuyên của anh M, anh H đã nói với bố không nên dùng thực phẩm bẩn trong khâu chế biến thức ăn phân phối cho các đại lí. Vô tình nghe được câu chuyện giữa hai bố con anh H, anh K kể lại với anh P. Vốn là đối thủ của bố anh H, anh P lập tức tung tin này lên mạng xã hội. Bố anh H đã vội vã thuê phóng viên viết và đăng bài cải chính đồng thời quảng bá chất lượng sản phẩm của mình. Những ai dưới đây đã thực hiện sai quyền tự do ngôn luận của công dân?

A. Bố con anh H, anh K và anh M.                                                                            B. Bố anh H, phóng viên và anh P.
C. Bố anh H, anh K, anh P và phóng viên. D. Bố anh H, anh P, anh K và anh M.

—– HẾT —–

Trên đây là nội dung chi tiết đề thi thử môn Giáo dục công dân 12 kỳ thi THPT Quốc gia mã đề 314 dành cho học sinh lớp 12 ôn luyện thi trung học phổ thông 2018. Theo dõi và đối chiếu kết quả đáp án đề thi bên dưới để tự đánh giá kết quả ôn tập của mình nhé !

Đáp án mã đề 314 – Đề thi môn Giáo dục công dân lớp 12 THPTQG

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

81

B

91

A

101

A

111

B

82

A

92

D

102

C

112

C

83

A

93

A

103

C

113

C

84

D

94

B

104

D

114

D

85

A

95

C

105

D

115

D

86

C

96

D

106

A

116

C

87

D

97

A

107

B

117

B

88

D

98

D

108

C

118

D

89

C

99

B

109

C

119

C

90

A

100

B

110

B

120

B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button