Tài Liệu

Đáp án đề thi môn công dân THPT quốc gia 2017 – Mã đề 318

Đề chính thức môn Giáo dục công dân 12 thi THPTQG năm 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Bạn đang xem: Đáp án đề thi môn công dân THPT quốc gia 2017 – Mã đề 318

                 Mã đề thi 318

Câu 81.
Theo quy định của pháp luật, bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị

A. tham gia tranh chấp đất đai.
B. tổ chức phát tán bí mật gia truyền.
C. tung tin nói xấu người khác.
D. thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng.

Câu 82. Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng quyền lực

A. nhà nước.            B. cộng đồng.               C. xã hội.             D. tập thể.

Câu 83. Mọi công dân có thể học tập bằng nhiều hình thức và ở các loại hình trường, lớp khác nhau là thực hiện nội dung quyền

A. dự thi lấy chứng chỉ nghề.
B. học thường xuyên, học suốt đời.
C. đổi mới giáo trình nâng cao.
D. lựa chọn chương trình song ngữ.

Câu 84. Theo quy định của pháp luật, nhân dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp thông qua quyền

A. bầu cử và ứng cử.
B. tự do ngôn luận.
C. khiếu nại và tố cáo.
D. độc lập phán quyết.

Câu 85. Công dân có quyền làm việc cho bất cứ ai, ở bất cứ nơi nào mà pháp luật không cấm là nội dung quyền bình đẳng trong lĩnh vực

A. lao động.                 B. kinh doanh.                C. công vụ.                 D. hành chính.

Câu 86. Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ để nhân dân thực hiện hình thức dân chủ

A. chỉ định.
B. tập trung.
C. gián tiếp.
D. trực tiếp.

Câu 87. Theo quy định của pháp luật, thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc là điều kiện để khắc phục sự chênh lệch về

A. trình độ phát triển.         B. tập tục địa phương.          C. nghi lễ tôn giáo.       D. thói quen vùng miền.

Câu 88. Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân

A. quản lí.
B. điều hành.
C. tự quyết,
D. kiểm tra.

Câu 89. Theo quy định của pháp luật, vi phạm hình sự là hành vi

A. ảnh hưởng quy tắc quản lí.
B, nguy hiểm cho xã hội.
C. thay đổi quan hệ công vụ.
D. tác động quan hệ nhân thân.

Câu 90. Công dân được tự do nghiên cứu, chế tạo ra các sản phẩm khoa học là nội dung quyền

A. phán xét.
B. sáng tạo.
C. chỉ định.
D. đại diện.

Câu 91. Theo quy định của pháp luật, mức độ sử dụng quyền và thực hiện nghĩa vụ của mọi công dân phụ thuộc vào

A. sở thích riêng biệt.
B. nguyện vọng của cá nhân.
C. khả năng của mỗi người.
D. nhu cầu cụ thể.

Câu 92. Trẻ em được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe ban đầu là thể hiện nội dung quyền được

A. lựa chọn.
B. phán xét.
C, tham vấn.
D. phát triển.

Câu 93. Vợ, chồng cùng bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình phù hợp là thể hiện nội dung quyền bình đẳng trong quan hệ

A. định đoạt.                         B. ủy thác.                        C. đơn phương.                          D. nhân thân.

Câu 94. Công dân kinh doanh đúng ngành, nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép là thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật về

A. hoàn trả tài sản.               B. thu hút chuyên gia.       C. phát triển kinh tế.                    D. quy trình hợp tác.

Câu 95. Công dân có hành vi bịa đặt, tung tin xấu để hạ uy tín của người khác là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về

A. danh dự, nhân phẩm.
B. tự do cư trú.
C. nâng cấp nơi ở.
D. điều tra nhân khẩu.

Câu 96. Quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là

A. áp dụng pháp luật.
B. thực hiện pháp luật.
C. tuân thủ pháp luật.
D. đề cao pháp luật.

Câu 97. Công dân không được thực hiện quyền bầu cử trong trường hợp đang

A. chấp hành hình phạt tù.
B. hưởng trợ cấp thất nghiệp.
C. điều trị sau phẫu thuật.
D. bị nghi ngờ phạm tội.

Câu 98. Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền học không hạn chế của công dân?

A. Học thay người đại diện.
B. Học theo sự ủy quyền.
C. Học từ thấp đến cao.
D. Học khi được chỉ định.

Câu 99. Theo quy định của pháp luật, bất kì công dân nào vi phạm nguyên tắc bầu cử đều phải

A. chịu trách nhiệm pháp lí.
B. công khai xin lỗi.
C. thay đổi hệ tư tưởng.
D. bổ sung phiếu bầu.

Câu 100. Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh của công dân?

A. Chủ động mở rộng sản xuất.
B. Cấp vốn cho mọi doanh nghiệp.
C. Khuyến khích phát triển lâu dài.
D. Tích cực tìm kiếm khách hàng.

Câu 101. Công dân nộp thuế đầy đủ, đúng quy định khi tiến hành các hoạt động kinh doanh là thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển

A. kinh tế.                   B. nguồn đất.                   C. chứng khoán.                  D. cổ phiếu.

Câu 102. Công dân không thực hiện đúng hợp đồng mua bán phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Công vụ.
B. Dân sự.
C. Hành chính.
D. Kỉ luật.

Câu 103. Những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính chặt chẽ về hình thức.
C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
D. Tính kỷ luật nghiêm minh.

Câu 104. Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở khi tựý vào nhà người khác để

A. thu thập bằng chứng.
B. khai thác thông tin mật.
C. tìm kiếm người thân.
D. cấp cứu người bị nạn.

Câu 105. Nghi ngờ chị M tung tin nói xấu mình nên giám đốc X đã ra quyết định điều chuyển chị từ phòng kế toán sang làm nhân viên tạp vụ. Giám đốc X đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?

A. Áp dụng chế độ ưu tiên.
B. Xác lập quy trình quản lí.
C. Thay đổi cơ cấu tuyển dụng.
D. Giao kết hợp đồng lao động.

Câu 106. Đúng ngày bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp thì ông A phải điều trị sau phẫu thuật tại bệnh viện nên nhân viên S thuộc tổ bầu cử lưu động đã tự ý bỏ phiếu thay ông. Nhân viên S đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

A. Thụ động.                 B. Ủy quyền.                  C. Công khai.                    D. Trực tiếp.

Câu 107. Chị T tự ý kiểm tra điện thoại của con và phát hiện con trai thường xuyên nhắn tin hẹn bạn đi chơi điện tử nên đã đưa cho chồng xem. Chồng chị giận dữ đánh con và đập nát điện thoại đó. Vợ chồng chị T đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về sức khỏe.
B. Được bảo đảm an toàn và bí mật điện thoại, điện tín.
C. Bất khả xâm phạm về tài sản.
D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

Câu 108. Ủy ban nhân dân xã Y tổ chức lấy ý kiến của người dân về kế hoạch lắp đặt hệ thống loa phát thanh ở địa phương là thực hiện nội dung quyền dân chủ nào dưới đây của công dân?

A. Chủ động kiểm toán ngân sách quốc gia.
B. Độc lập phán quyết.
C. Tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
D. Tự do ngôn luận.

Câu 109. Sau khi tiếp cận được một số bí quyết kinh doanh từ công ty Z, chị L đã tìm cách hợp pháp hóa hồ sơ rồi tự mở cơ sở riêng dưới danh nghĩa của công ty này. Chị L đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Chủ động liên doanh, liên kết.
B. Phổ biến quy trình kĩ thuật.
C. Tự chủ đăng kí kinh doanh..
D. Độc lập tham gia đàm phán.

Câu 110. Ủy ban nhân dân xã X cấp giấy chứng nhận đăng kí kết hôn cho anh A và chị B là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Giáo dục pháp luật.
B. Áp dụng pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.
D. Phổ biến pháp luật.

Câu 111. Do không hài lòng với mức tiền bồi thường đất đai sau giải tỏa, ông B nhiều lần yêu cầu được gặp lãnh đạo xã Y. Cho rằng ông B cố tình gây rối, bảo vệ Ủy ban nhân dân xã đã mắng chửi và đuổi ông về nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bảo vệ đã đánh ông B gãy tay và đẩy xe máy của ông xuống hồ. Bảo vệ Ủy ban nhân dân xã Y không vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự.
B. Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe.
C. Bất khả xâm phạm về tài sản.
D. Bất khả xâm phạm về thân thể.

Câu 112. Bác sĩ H được thừa kế riêng một mảnh đất kế bên ngôi nhà gia đình chị đang ở. Khi em trai kết hôn, bác sĩ H tặng lại vợ chồng người em mảnh đất đó dù chồng chị không tán thành. Bác sĩ H không vi phạm quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình trong quan hệ nào dưới đây?

A. Tài sản.
B. Kinh doanh.
C. Nhân thân.
D. Giám hộ.

Câu 113. Sinh viên T điều khiển xe mô tô phóng nhanh vượt ẩu đâm vào người đi đường khiến họ tử vong thì phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Kỉ luật.
B. Hình sự.
C. Hành chính.
D. Dân sự.

Câu 114. Giờ sinh hoạt, bị lớp trưởng phê bình vì thường xuyên gây mất trật tự trong các buổi học nên K đã phản đối gay gắt và cho rằng lớp trưởng không được phép nói xấu mình trước tập thể. K đã hiểu sai quyền nào dưới đây của công dân?

A. Tự do phán quyết.           B. Tự do tham vấn.              C. Tự do thông tin.              D. Tự do ngôn luận.

Câu 115. Đại lý X được cấp giấy phép phân phối thuốc tân dược nhưng lại bí mật bán lẻ thêm bột dinh dưỡng cho các gia đình có trẻ nhỏ trong khu dân cư. Đại lý Xđã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Ki luật.         B. Hình sự.         C. Dân sự.            D. Hành chính.

Câu 116. Học sinh A giành Huy chương vàng Olympic quốc tế nên được một số trường đại học xét tuyển thẳng. Học sinh A đã hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào dưới đây?

A. Phát minh sáng chế.
B. Ứng dụng kĩ thuật tiên tiến.
C. Thay đổi thông tin.
D. Bồi dưỡng phát triển tài năng.

Câu 117. Vào ca trực của mình tại trạm thủy nông, anh A rủ các anh B, C, D đến liên hoan. Ăn xong, anh A và B say rượu nên nằm ngủ ngay trên sàn nhà, còn anh C và D thu dọn bát đĩa. Thấy nhiều đèn nhấp nháy, anh C tò mò bấm thủ, không ngờ chạm phải cầu dao vận hành cửa xả lũ. Lượng nước lớn, tốc độ xả nhanh đã gây ngập làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản quanh vùng. Hoảng sợ, anh C và D bỏ trốn. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?

A. Anh A, B, C và D.
B, Anh C và D.
C. Anh A, C và D.
D. Anh B, C và D.

Câu 18. Cùng nhau đi học về, phát hiện anh B đang lấy ví của nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng, lập tức sinh viên T đưa điện thoại của mình cho sinh viên K quay video. Sau đó, sinh viên T bám theo anh B tống tiền. Biết chuyện, vợ anh B đã gặp và đe dọa khiến sinh viên T hoảng loạn tinh thần. Hành vi của những người nào dưới đây cần bị tố cáo?

A. Anh B, sinh viên K và T.
B. Vợ chồng anh B và sinh viên T.
C. Vợ chồng anh B, sinh viên K và T.
D. Vợ chồng anh B và sinh viên K.

Câu 119. Thấy chị M hàng xóm phát hiện việc mình đánh hai nhân viên bị thương nặng, ông X đã thuê anh K tìm cách uy hiếp chị M, Anh K rủ thêm anh H cùng bắt, giam giữ rồi bỏ đói cháu nhỏ con của chị M một ngày. Những ai dưới đây đã xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân?

A. Ông X và anh K.
B. Ông X, anh K và anh H.
C. Anh K và anh H.
D. Ông X và anh H.

Câu 120. Sau khi cùng vợ nộp đơn thuận tình li hôn ra Tòa án, anh B bàn với chị K kế hoạch tổ chức tiệc cưới. Được tin này, vốn đã nghi ngờ chị K có ý đồ chiếm đoạt tài sản của gia đình, lại được bà nội tên S đã nhiều lần xúi giục nên con trai anh B đã đón đường lăng mạ, sỉ nhục bố và chị K. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

A. Bà S và bố con anh B.
B. Chị K và bố con anh B. C. Bà S và con trai anh B.
D. Anh B và chị K.

—–Hết—-

Đáp án mã đề 318 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố

81 D 91 C 101 A 111 D
82 A 92 D 102 B 112 A
83 B 93 D 103 A 113 B
84 A 94 C 104 D 114 D
85 A 95 A 105 D 115 D
86 D 96 B 106 D 116 D
87 A 97 A 107 B 117 C
88 D 98 C 108 C 118 C
89 B 99 A 109 C 119 B
90 B 100 B 110 B 120 C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button