Biểu Mẫu

Đáp án cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến 2021 Bảng B

Đáp án câu hỏi thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến mới nhất 2021 được chúng mình cập nhật sớm nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

 • Đáp án cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến 2019 bảng A Tiểu Học
 • Cách đăng ký dự thi tìm hiểu Luật trẻ em
 • Câu hỏi về Luật trẻ em 2016
 • Luật Trẻ em số 102/2016/QH13

Đáp án thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến THCS

 • Đáp án cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến 2021
  • 1. Câu hỏi vòng 4 thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến khối THCS
  • 2. Đáp án vòng 4 thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến khối THCS
  • 3. Câu hỏi vòng 3 thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến khối THCS
  • 4. Đáp án vòng 3 thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến khối THCS
  • 5. Câu hỏi vòng 2 thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến khối THCS
  • 6. Đáp án vòng 2 thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến khối THCS
  • 7. Câu hỏi vòng 1 thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến khối THCS
  • 8. Đáp án vòng 1 thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến khối THCS

Đáp án cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến 2021

Nhằm tạo sân chơi bổ ích, được tổ chức sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, Đội ở cơ sở; đảm bảo ý nghĩa giáo dục và phù hợp với các đối tượng tham gia. Đáp án cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến 2021 Bảng B dành cho khối THCS với các khối lớp 6, 7 và 8 được chúng mình cập nhật nhanh và chính xác nhất.

Tuy nhiên do hiện tại chưa đến ngày dự thi của khối THCS nên chúng mình mời các bạn cùng tham khảo câu hỏi và đáp án thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến khối THCS các năm trước.

Bạn đang xem: Đáp án cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến 2021 Bảng B

Sau đây là đáp án và câu hỏi thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến vòng 4 khối THCS với chủ đề phòng, chống xâm hại trẻ em, mở thi từ ngày 4/2/2020 đến 16/2/2020.

1. Câu hỏi vòng 4 thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến khối THCS

Đáp án luật trẻ em bảng B vòng 4

2. Đáp án vòng 4 thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến khối THCS

1.C

2.A

3.A

4.A

5.B

6.D

7.A

8.C

9.A

10.B

11.B

12.D

13.B

14.A

15.C

16.C

17.B

18.A

19.C

20.C

21.B

22.A

23.A

24.B

25.A

26.D

27.B

28.B

29.A

30.C

3. Câu hỏi vòng 3 thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến khối THCS

(2019-12-31 09:00:00 – 2020-01-12 22:00:00)

Đáp án luật trẻ em 2019Đáp án luật trẻ em 2020 bảng B

Đáp án luật trẻ em bảng B vòng 3

4. Đáp án vòng 3 thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến khối THCS

1.A

2.C

3.C

4.A

5.D

6.B

7.A

8.A

9.B

10.B

11.A

12.A

13.A

14.A

15.A

16.C

17.A

18.A

19.B

20.B

21.D

22.C

23.

24.B

25.

26.A

27.D

28.A

29.D

30.B

5. Câu hỏi vòng 2 thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến khối THCS

Đáp án thi tìm hiểu luật trẻ em trực tuyến vòng 2Đáp án thi tìm hiểu luật trẻ em trực tuyến vòng 2Đáp án thi tìm hiểu luật trẻ em trực tuyến vòng 2

6. Đáp án vòng 2 thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến khối THCS

1.C

2.D

3.A

4.A

5.B

6.C

7.A

8.A

9.A

10.A

11.D

12.B

13.B

14.C

15.C

16.A

17.D

18.D

19.D

20.B

21.A

22.B

23.D

24.A

25.A

26.B

27.C

28.A

29.C

30.C

Sau đây là đáp án và câu hỏi thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến vòng 1 khối THCS với chủ đề Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, mở thi từ ngày 11/11/2019 đến 24/11/2019.

7. Câu hỏi vòng 1 thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến khối THCS

Đáp án tìm hiểu luật trẻ em trực tuyến bảng BĐáp án tìm hiểu luật trẻ em trực tuyến bảng BĐáp án tìm hiểu luật trẻ em trực tuyến bảng BĐáp án tìm hiểu luật trẻ em trực tuyến bảng BĐáp án tìm hiểu luật trẻ em trực tuyến bảng BĐáp án tìm hiểu luật trẻ em trực tuyến bảng BĐáp án tìm hiểu luật trẻ em trực tuyến bảng BĐáp án tìm hiểu luật trẻ em trực tuyến bảng BĐáp án tìm hiểu luật trẻ em trực tuyến bảng BĐáp án tìm hiểu luật trẻ em trực tuyến bảng BĐáp án tìm hiểu luật trẻ em trực tuyến bảng BĐáp án tìm hiểu luật trẻ em trực tuyến bảng BĐáp án tìm hiểu luật trẻ em trực tuyến bảng BĐáp án tìm hiểu luật trẻ em trực tuyến bảng BĐáp án tìm hiểu luật trẻ em trực tuyến bảng BĐáp án tìm hiểu luật trẻ em trực tuyến bảng BĐáp án tìm hiểu luật trẻ em trực tuyến bảng BĐáp án tìm hiểu luật trẻ em trực tuyến bảng BĐáp án tìm hiểu luật trẻ em trực tuyến bảng BĐáp án tìm hiểu luật trẻ em trực tuyến bảng BĐáp án tìm hiểu luật trẻ em trực tuyến bảng BĐáp án tìm hiểu luật trẻ em trực tuyến bảng BĐáp án tìm hiểu luật trẻ em trực tuyến bảng BĐáp án tìm hiểu luật trẻ em trực tuyến bảng BĐáp án tìm hiểu luật trẻ em trực tuyến bảng BĐáp án tìm hiểu luật trẻ em trực tuyến bảng BĐáp án tìm hiểu luật trẻ em trực tuyến bảng BĐáp án tìm hiểu luật trẻ em trực tuyến bảng BĐáp án tìm hiểu luật trẻ em trực tuyến bảng BĐáp án tìm hiểu luật trẻ em trực tuyến bảng B

8. Đáp án vòng 1 thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến khối THCS

Câu 1. C

Câu 11. B

Câu 21. C

Câu 2. D

Câu 12. B

Câu 22. B

Câu 3. C

Câu 13. B

Câu 23. C

Câu 4. C

Câu 14. B

Câu 24. A

Câu 5. C

Câu 15. A

Câu 25. A

Câu 6. A

Câu 16. B

Câu 26. A

Câu 7. A

Câu 17. C

Câu 27. C

Câu 8. C

Câu 18. D

Câu 28. B

Câu 9. C

Câu 19. B

Câu 29. A

Câu 10.C

Câu 20. A

Câu 30. C

Ngoài ra các bạn có thể làm thử đề thi trắc nghiệm tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến trên chúng mình giúp bổ sung thêm kiến thức để các bạn vững vàng bước vào phần thi chính thức:

 • Thi Tìm hiểu Luật trẻ em Bảng B (Cấp THCS) Chủ đề 1: Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em
 • Thi Tìm hiểu Luật trẻ em Bảng A (Cấp tiểu học) Chủ đề 1: Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Vòng 2 với chủ đề Quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em sẽ bắt đầu từ ngày 25/11/2019 09:00 – 08/12/2019 22:00. Nội dung câu hỏi và đáp án vòng 2 cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến sẽ được chúng mình cập nhật ngay khi vòng thi bắt đầu. Mời các bạn đón xem.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button