Pháp Luật

Cán bộ công đoàn hưởng phụ cấp trách nhiệm đến 1,49 triệu/tháng

Phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở

chúng mình mời các bạn cùng tìm hiểu bài viết Cán bộ công đoàn hưởng phụ cấp trách nhiệm đến 1,49 triệu/tháng.

Phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở từ ngày 01/01/2022 được thực hiện theo Quyết định 3226/QĐ-TLĐ ngày 20/9/2021. Trong bài viết này chúng mình sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về đối tượng chi phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở, hệ số phụ cấp trách nhiệm và mức chi phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở hàng tháng chi tiết.

Đối tượng chi phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở

(1) Chủ tịch công đoàn cơ sở;

Bạn đang xem: Cán bộ công đoàn hưởng phụ cấp trách nhiệm đến 1,49 triệu/tháng

(2) Phó chủ tịch công đoàn cơ sở, kế toán công đoàn cơ sở;

(3) Ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở; chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở, chủ tịch công đoàn cơ sở thành viên (nếu có), trưởng ban nữ công quần chúng (nếu có), thủ quỹ công đoàn cơ sở;

(4) Tổ trưởng tổ công đoàn, ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở, chủ tịch công đoàn bộ phận (nếu có), ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở thành viên (nếu có);

(5) Tổ phó tổ công đoàn, thành viên ban nữ công quần chúng; ủy viên ban chấp hành công đoàn bộ phận (nếu có).

Hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở

Được xác định theo số lượng đoàn viên công đoàn nộp đoàn phí công đoàn của năm trước liền kề.

S ố lượng đoàn viên

Hệ số mức phụ cấp

Đối tượng 1

Đối tượng 2

Đối tượng 3

Đối tượng 4

Đối tượng 5

Dưới 150

0,15

0,12

0,10

0,08

0,05

Từ 150 đến dưới 500

0,25

0,20

0,13

0,11

0,07

Từ 500 đến dưới 1500

0,40

0,30

0,16

0,14

0,09

Từ 1500 đến dưới 3000

0,60

0,45

0,19

0,17

0,11

Từ 3000 đến dưới 6000

0,80

0,60

0,22

0,20

0,13

Từ 6000 đoàn viên trở lên

1,00

0,70

0,25

0,23

0,15

Mức chi phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở hàng tháng

Theo đó, mức chi phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở hàng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương cơ sở).

Do vậy, mức phụ cấp trách nhiệm của cán bộ công đoàn cơ sở cao nhất là 1,49 triệu đồng/tháng (mức lương cơ sở hiện nay đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng, mức hệ số trách nhiệm cao nhất là 1,00).

Trước đây, theo Quyết định 1439/QĐ-TLĐ năm 2011, phụ cấp cán bộ công đoàn cơ sở được xác định bằng hệ số phụ cấp x Tiền lương tối thiểu công đoàn cơ sở đang thu kinh phí công đoàn, trong đó mức hệ số phụ cấp trách nhiệm cao nhất là 0,3.

Quyết định này được ban hành ngày 20/9/2021 và có hiệu lực từ 01/01/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button