Hỏi Đáp

Cách tính lương giáo viên mầm non 2022

Tải về Bản in

Cách tính lương giáo viên mầm non 2022. Lương giáo viên mầm non 2022 được tính như thế nào, liệu có sự thay đổi so với những năm trước đây? share-data.top xin chia sẻ đến các bạn Bảng lương giáo viên mầm non mới nhất 2022, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Bảng hệ số lương giáo viên mầm non mới nhất

1. Hệ số lương giáo viên mầm non 2022

Viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định tại Thông tư này được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

a) Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;

b) Giáo viên mầm non hạng II, mã số V.07.02.25, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

c) Giáo viên mầm non hạng I, mã số V.07.02.24, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38.

2. Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật. Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc chuyển xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2. Mã số, hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Hình ảnh minh họa giáo viên mầm non
Hình ảnh minh họa giáo viên mầm non

Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non bao gồm:

1. Giáo viên mầm non hạng III – Mã số V.07.02.26;

2. Giáo viên mầm non hạng II – Mã số V.07.02.25;

3. Giáo viên mầm non hạng I – Mã số V.07.02.24.

3. Bảng lương giáo viên mầm non 2022

Cách tính lương giáo viên mầm non mới nhất được Bộ giáo dục ban hành tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021. Theo đó, bảng lương giáo viên mầm non 2022 cụ thể như sau:

STT

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

1

Giáo viên mầm non hạng III

Hệ số

2.1

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

Lương

3.129

3.591

4.053

4.515

4.977

5.439

5.900

6.362

6.824

7.286

2

Giáo viên mầm non hạng II

Hệ số

2.34

2.67

3

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Lương

3.487

3.978

4.470

4.962

5.453

5.945

6.437

6.929

7.420

3

Giáo viên mầm non hạng I

Hệ số

4

4.34

4.68

5.02

5.36

5.7

6.04

6.38

Lương

5.960

6.467

6.973

7.480

7.986

8.493

9.000

9.506

Mức lương giáo viên mầm non = 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng.

4. Lương giáo viên mầm non 2022 có tăng không?

Công thức tính lương của giáo viên mần non 2022 như sau:

Hiện nay mức lương cơ sở vẫn áp dụng là 1,49 triệu đồng.

Mới đây Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, cụ thể sẽ tăng 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng – 260.000 đồng) so với mức lương cũ như sau:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button