Biểu Mẫu

Bảng ghi tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp theo Thông tư 27

Bảng ghi tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp 1, 2, 3, 4, 5 được ban hành kèm theo Thông tư 27 về quy định đánh giá học sinh Tiểu học. Mời các thầy cô tham khảo và tải về.

I. Hướng dẫn tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp

1. Phần tiêu đề

Điền đủ thông tin vào chỗ chấm, trong đó đối với mẫu 1, 4 và 7 cần ghi thời điểm đánh giá giữa học kì I hay giữa học kì II.

Bạn đang xem: Bảng ghi tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp theo Thông tư 27

2. Phần “Môn học và hoạt động giáo dục”

Đối với mẫu 1 và 4: Trong cột tương ứng với từng môn học hoặc hoạt động giáo dục: ghi kí hiệu T nếu học sinh đạt mức “Hoàn thành tốt”, H nếu học sinh đạt mức “Hoàn
thành” hoặc C nếu học sinh ở mức “Chưa hoàn thành”.

Đối với các mẫu 2-9:

+) Trong cột “Mức đạt được” tương ứng với từng môn học hoặc hoạt động giáo dục: ghi kí hiệu T nếu học sinh đạt mức “Hoàn thành tốt”, H nếu học sinh đạt mức “Hoàn
thành” hoặc C nếu học sinh ở mức “Chưa hoàn thành”.

+) Trong cột “Điểm KTĐK” đối với các môn có bài kiểm tra định kì: ghi điểm số của bài kiểm tra; đối với học sinh được kiểm tra lại, ghi điểm số của bài kiểm tra lần cuối.

3. Phần “Phẩm chất chủ yếu” và “năng lực cốt lõi”

Trong cột tương ứng với từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi (năng lực chung và năng lực đặc thù ): ghi kí hiệu T nếu học sinh đạt mức “Tốt”, Đ nếu học sinh đạt mức
“Đạt” hoặc C nếu học sinh ở mức “Cần cố gắng”.

4. Phần “Xếp loại chất lượng giáo dục”, “Khen thưởng”, “Hoàn thành chương trình lớp học”, “Lên lớp” (trong mẫu 3, 6 và 9)

Đánh dấu “X” vào các ô tương ứng với mức xếp loại của từng học sinh và đối với mỗi học sinh được khen thưởng, hoàn thành chương trình lớp học, lên lớp.

5. Phần “Ghi chú”

Ghi những lưu ý đặc biệt (nếu có). Chẳng hạn như: học sinh thuộc diện ưu tiên; học sinh khuyết tật;…

II. Bảng ghi tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp

1. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp 1, lớp 2

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục giữa kì của lớp 1, lớp 2

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục cuối học kì 1 của lớp 1, lớp 2

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp 1, lớp 2

2. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp 3

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục giữa học kì của lớp 3Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp 3

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục giữa cuối kì của lớp 3

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp 3 cuối kì

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC

3. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp 4, 5

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục giữa học kì của lớp 3

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp 4, 5

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục mới nhất

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button